Professionals de confiança.

CONSERGES

neteja_empreses

Els conserges, també anomenats zeladores o zeladors, són els principals responsables de la conservació i manteniment d’un immoble o escala de veïns. Tenen cura dels béns que formen part de l’edifici, de les àrees comunes i de la tinença de claus. A més a més, duen a terme labors de neteja.

A Limpex creiem que és imprescindible que el conserge sigui un professional qualificat i de confiança, ja que les seves tasques impliquen destreses tant tècniques com socials. Ha de conèixer els veïns per saber detectar la presència d’estranys, i avisar de qualsevol incidència que es produeixi.

Abast del servei

limpieza_empresas
  • Assistència i suport als veïns.
  • Vigilància.
  • Gestió, control i manteniment d’instal·lacions/equips.
  • Vetllar perquè s’acompleixin les normes específiques de la comunitat.
  • Neteja programada de l’edifici i de les zones comuns.
  • Gestió de correu i paqueteria.
  • Manteniment de zones enjardinades i exteriors comunitaris, pistes de joc, etc.
  • Retirada d’escombraries
  • Totes aquelles tasques específiques que el client hagi sol·licitat en el pla de treball.