Ens agrada tenir cura del medi ambient.
Limpex manté implementat un sistema de gestió mediambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 , basat en un conjunt de bones pràctiques ambientals destinades a minimitzar l’impacte dels processos de treball i dels productes que utilitzem sobre l’entorn.
Limpex ha subscrit una política de gestió Mediambiental basada en:

  • El compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables.
  • La identificació dels aspectes ambientals.
  • L’establiment de metes i objectius.
  • La correcta gestió dels residus
  • La millora contínua del comportament ambiental.